logo
Belépés
  Rossmann mano

  Rossmanó Babaprogram

  A várandósságtól a baba 3 éves koráig.

  A KORAI FEJLESZTÉS JELENTŐSÉGE ÉS MÓDSZEREI II.

  Az eltérő fejlődés további módszerei

  DSGM-terápia, Dévény Speciális manuális technika-gimnasztika módszer

  A koraszülött világra jött, vagy egyéb okból sérülten született gyermekek korai fejlesztésével foglalkozik. Az Alapítvány vezetője és névadója, Dévény Anna 1976-tól dolgozta ki az egész világon egyedülálló módszerét, melynek lényege, hogy az izmok mozgatásával, masszírozásával stimulálják a nem, vagy nem megfelelően működő agypályákat, ezáltal – a munkát akár már az inkubátorban megkezdve – az elérhető legjobb szellemi és testi egészségi állapotot biztosítják a módszert igénybe vevő gyerekeknek.

  A mozgásfejlesztő eljárást a szülési oxigénhiányos idegrendszeri károsodásban szenvedő, valamint az ortopédiai problémákkal küzdő gyerekeknél (gerincferdülés, csípőficam, dongaláb) kezdték alkalmazni.

  A módszer abból a jelenségből indul ki, hogy a mozgássérüléssel együtt járó inaktivitás az izmok és az inak zsugorodását vonja maga után. Ha ez a természetellenes állapot rögzül, a mozgást akadályozza. Ezen egy speciális kézzel végzett technikával próbálnak segíteni, fellazítva az izom- és ínzsugorodásokat és a letapadásokat.  A technika segítségével igyekeznek visszaállítani az izom-, ín- és kötőszövet természetes állapotát, működőképességét.  Valamint a mozgássérüléssel járó kóros tartások kóros izomhelyzetet is eredményeznek, aminek a megszüntetése szintén a terápia feladata.

  HRG-terápia: Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika

  Vízben végezhető mozgásfejlesztő terápia, az idegrendszer szabályozásának normalizálódását segíti elő. A megkésett, eltérő mozgás, beszéd és értelmi fejlődés, figyelemzavar, eltérő aktivitás, mozgássérültség, érzelmi kötődési- és beilleszkedési problémák kezelésére, kezdeti tartási hibák korrigálására vállalkozik a gyermek egyéni állapotára kidolgozott mozgássorozatokkal. A gyakorlatokba az összes érzékelő folyamatot (látás, hallás, tapintás, test- és izomtónus észlelés) bekapcsolja.

  Minden HRG-fejlesztést alapos neuro- és szenzomotoros szemléletű vizsgálat előz meg. Ennek segítségével a gyermek idegrendszeri érettsége %-ban megadható, ill. a hiányosságok és a meglévő készségek-részképességek profilja is ismertté válik.

  A különböző mozgáselemek a vízben könnyebben elvégezhetők, mint a száraz földön. Ez kedvezően hat a gyermek motorikus és szenzoros képességeire. Normalizálja a hiányzó képességeket, valamint a felfogóképességet is növeli.

  A terápia vízhez szoktatással kezdődik, ami egy olyan alkalmazkodási folyamat, amely során a gyermek megszokja az új közeget, együttműködik az oktatóval és beilleszkedik a csoportba. Fokozatosan terhelik a gyerekeket.  A vízi gyakorlatokat nagy ismétlésszámmal végzik és törekednek az önálló faladatvégzésre. Ha ezt sikerül elérni növeli a gyakorlatok tempóját és kombinálják is azokat.

  A vízben történő mozgás sokban különbözik a szárazföldi mozgásoktól:

  A kellemes fizikai környezetben a láb- és a karmunka egyformán részt vehet, légzés- és légzéstempó szempontjából is ideálisnak mondható. A szárazföldi terheléssel ellentétben, maximális terhelés esetén kisebb mértékben emelkedik a pulzus szám és a szervezet hőszabályozó mechanizmusa is jobb a vízben történő mozgásnál.

  Alapozó terápia, vagy TSMT – tervezett szenzomotoros tréning

  A TSMT feladatsora a nagy- és finommozgások fejlesztése során érleli, strukturálja tovább az idegrendszert. A foglalkozás menete kötött, feladatsorokba rendezett, a gyermek fejlődésének megfelelően fokozatosan nehezedik. A mozgásos feladatok segítik az érzékelés, észlelés fejlődését, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a laterialitás, a dominancia beérését.  

  Laterialitás: Féltekei aszimmetria; az emberi agy két, nagyjából szimmetrikus féltekéből áll, egy-egy félteke a test ellenoldali felét irányítja, és onnan kapja az információkat; a lateralitás azt jelenti, hogy a bal agyfélteke a jobb kezet irányítja, és a tőlünk jobbra lévő tárgyakat észleli.

  Dominancia - kialakulásáért az idegrendszer felelős, amely a fejlődés során egyszer csak „eldönti”, melyik agyfélteke legyen az erősebb, az irányítóbb a test- és érzékszervek működését illetően. Ha a bal agyfélteke „győz”, a jobb oldal, ha a jobb agyfélteke, akkor pedig a bal oldal lesz az ügyesebb.

   A feladatsorok javítják a gyermek koncentrációs képességét, megalapozzák, segítik a figyelem jobb irányíthatóságát, szerialitás (sorrendiség), a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését. A mondókákkal, énekekkel kisért feladatvégzés során fejlődik a kommunikációjuk és anyanyelvi készségük.

  A terápia megkésett, eltérő fejlődésmenetet mutató, hiperaktív, figyelemzavaros, tanulási, magatartás, beilleszkedés zavarokkal, súlyos beszédhibás, mozgásban ügyetlen. egyensúly-zavarral küzdő gyerekeknek javasolt.

  Ayres-terápia (szenzoros integrációs terápia)

  Anna Jean Ayres terapeuta szerint, ha a szenzoros integráció – a szenzoros információk szükség szerinti rendezése – vagyis az érzékelt információk felhasználása a mindennapokban sérül, szükség van szenzoros integrációs terápiára. A terápia nem egyes képességek fejlesztésére irányul, hanem az agy rendező funkcióinak javítására.

  Minden szervezetet érő külső és belső ingerekre az idegrendszer motoros, mozgásos választ ad. A testet egyszerre érő sokféle inger felfogása és összerendezése nehézséggel járhat. Az érzékek működésében, az érzékletek összerendezésében fellépő problémák az idegrendszer éretlenségének a következménye.

  A terápia fejleszti és pontosítja a nagymozgásokat, tudatosabbá teszi a tempó, a ritmus és az irányok kontrolját. Fejleszti a finommotorikát, a kéz-szem koordinációt, a tér, az irány és a formaészlelést. Erősíti a testsémát és a testtudatot. Segít, hogy kialakuljon a szociális viselkedés, a szabálytudat, a figyelem és az önbizalom. Javulást lehet vele elérni a megkésett beszéd, járás és szobatisztaság esetén. A kezelések során használt sok eszköz vesztibuláris, tapintásos ingerléssel javítja az agyféltekék közötti kapcsolatot. Segítségével jobban működik a tanulási-megismerési folyamat, megelőzhető a későbbi tanulási és magatartási problémák kialakulása.

  További védőnői tanácsról szóló cikkek