Rossmann

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
ROSSMANN AJÁNDÉKKÁRTYÁK

Kedves Vásárlónk! Köszönjük, hogy a ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.; cégjegyzékszám: 13-09-088090; cégnyilvántartásba vevő cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék; adószám: 11149769-2-44; „ROSSMANN”) szolgáltatását választottad!
A ROSSMANN lehetőséget biztosít, hogy az egyes vásárlások során vásárlói a vásárlásuk ellenértékét a ROSSMANN által kibocsátott ajándékkártyákra („Ajándékkártya”) feltöltött egyenleg útján egyenlítsék ki. A jelen dokumentumban valamennyi szabályt egy helyen, áttekinthető módon szeretnénk ismertetni Veled:

 • az Ajándékkártyák megvásárlásával kapcsolatban;
 • az Ajándékkártyák felhasználásával kapcsolatban;
 • az Ajándékkártyákhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek köréről;
 • az Ajándékkártyákkal kapcsolatos esetleges panaszaid kezeléséről.
A jelen általános szerződési feltételek hatályba lépése és módosítása A jelen általános szerződési feltételek 2023. november 6. napján lépnek hatályba.

A ROSSMANN fenntartja a jogot arra, hogy a jelen általános szerződési feltételeket egyoldalúan módosítsa. Módosítás esetén a megváltozott szabályokat a ROSSMANN az ajandekkartya.rossmann.hu linken elérhető honlapján teszi közé a módosítás hatálybalépését megelőző megfelelő határidőben.
Személyes adatok kezelése Az Ajándékkártya használatával és megvásárlásával kapcsolatban megvalósuló adatkezelések részletes bemutatása a https://www.rossmann.hu/ajandekkartya-adatkezelesi-tajekoztato linken elérhető „ROSSMANN Ajándékkártyával kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató.” című dokumentum („Adatkezelési Tájékoztató”) útján ismerhető meg.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNDÉKKÁRTYÁRÓL

Mire használható az Ajándékkártya? Az Ajándékkártya egy olyan eszköz, amellyel az Ajándékkártyát birtokló személy a jelen általános szerződési feltételekben foglalt feltételek szerint – az Ajándékkártyára feltöltött egyenleg erejéig – jogosult a bármely, Magyarország közigazgatási határain belül található ROSSMANN üzletben lebonyolított vásárlásának ellenértékét részben, vagy egészben kiegyenlíteni.

Felhívjuk figyelmed, hogy a shop.rossmann.hu linken található, illetve a ROSSMANN mobil applikációján keresztül elérhető ROSSMANN Online Drogériában lebonyolított vásárlások ellenértéke egyelőre az Ajándékkártya használatával nem egyenlíthető ki. A ROSSMANN folyamatosan fejleszti az Online Drogériájának működését, abban az esetben, ha az Ajándékkártyákra feltöltött egyenlegek a shop.rossmann.hu linken található, illetve a ROSSMANN mobil applikációján keresztül elérhető ROSSMANN Online Drogériában is beválthatók lesznek, úgy erről a ROSSMANN megfelelő időben, előzetesen az ajandekkartya.rossmann.hu linken elérhető honlapján fogja tájékoztatni vásárlóit.
Hogyan néz ki egy Ajándékkártya? Az Ajándékkártyát tizennyolc különböző designnal ellátva tudod megvásárolni.

Abban az esetben, ha az Ajándékkártyát valamelyik, Magyarország közigazgatási határain belül található üzletünkben vásárlod meg, úgy egy plasztikkártya formájában adjuk át számodra az Ajándékkártyát.

Abban az esetben, ha az Ajándékkártyát online, az ajandekkartya.rossmann.hu honlapon keresztül vásárlod meg, úgy az Ajándékkártya az Általad a vásárlás keretében megadott e-mail címre egy „.pdf” formátumú elektronikus dokumentum formájában kerül megküldésre.
Hány alkalommal és milyen összeggel tölthetők fel az Ajándékkártyák? Az egyes Ajándékkártyákra legfeljebb 100.000,- Ft, azaz százezer forint összegnek megfelelő egyenleg tölthető fel. Az Ajándékkártyák összesen egy alkalommal tölthetők fel, így abban az esetben, ha az Ajándékkártyára feltöltött egyenleg kimerítésre került, úgy ismételt feltöltésre nincs lehetőséged, azonban bármikor vásárolhatsz új ajándékkártyát. Annak sincs akadálya, hogy egyidejűleg több Ajándékkártyával rendelkezz.
Mennyi idő áll rendelkezésre az Ajándékkártyára feltöltött egyenleg felhasználására és mi történik, ha a rendelkezésre álló idő alatt az egyenleg nem kerül teljes egészében felhasználásra? Az Ajándékkártyára feltöltött egyenleget minden esetben a feltöltéstől számított egy éven belül tudod felhasználni. Abban az esetben, ha a rendelkezésre álló idő alatt az Ajándékkártyára feltöltött egyenleget teljes egészében nem használod fel, úgy az érintett, fel nem használt egyenlegrészt a későbbiekben már nem tudod felhasználni. Erre tekintettel javasoljuk, hogy mindig kövesd nyomon a rendelkezésedre álló egyenleget és azt, hogy ezt az egyenleget meddig tudod felhasználni!
Hol tudom ellenőrizni, hogy mennyi az Ajándékkártyán rendelkezésre álló egyenleg, valamint, hogy meddig lehet az egyenleget felhasználni? Az Ajándékkártyán még rendelkezésre álló egyenleg összegét, illetve a beváltásra nyitva álló határidőt:

 • az ajandekkartya.rossmann.hu linken elérhető honlap „Kíváncsi vagy az egyenlegedre?” felületén az Ajándékkártya kártyaszámának és CVC kódjának megadásával;
 • bármely magyarországi üzletünk kasszájánál az Ajándékkártya alkalmazottunknak történő átadásával és az Ajándékkártya alkalmazottunk általi ellenőrzésével; illetve
 • a ROSSMANN mobil applikációjának „Ajándékkártya” aloldalán a „Kíváncsi vagy az egyenlegedre?” felületen, az Ajándékkártya kártyaszámának és CVC kódjának megadásával

tudod ellenőrizni.
Mit tehetek, ha elveszett, megrongálódott, vagy megsemmisült az Ajándékkártyám? A ROSSMANN nem vállal felelősséget az Ajándékkártya elvesztéséért, megrongálódásáért, illetve megsemmisüléséért, ennek következtében az elveszett, megrongálódott, illetve megsemmisült kártyák kicserélésére sem vállal kötelezettséget. Kérjük, hogy az Ajándékkártyádra vigyázz, mert abban az esetben, ha Ajándékkártyád megsemmisül, vagy elveszik, illetve olyan módon megrongálódik, hogy azt már felhasználni nem lehet, úgy az Ajándékkártyádat kicserélni nem tudod, és az esetlegesen az Ajándékkártyán még elérhető egyenleget sem tudod felhasználni.

AZ AJÁNDÉKKÁRTYA MEGVÁSÁRLÁSA

Általános információk (valamennyi vásárlás során irányadóak)

Hol tudok Ajándékkártyát vásárolni? Az Ajándékkártyát mind online, az ajandekkartya.rossmann.hu honlapon, mind a Magyarország közigazgatási határain belül található ROSSMANN üzletekben meg tudod vásárolni.
Kik jogosultak Ajándékkártyát vásárolni? Az Ajándékkártyák megvásárlására cselekvőképes természetes személyeknek, illetve jogi személyeknek is lehetőségük van. Az Ajándékkártya megvásárlásának lehetőségéből a hatályos jogszabályok alapján fogyasztónak nem minősülő személyek sem kerülnek kizárásra
Hogyan kerül meghatározásra az Ajándékkártya vételára, és milyen kedvezmények vehetők igénybe az Ajándékkártya megvásárlásakor? Az Ajándékkártyák megvásárlásakor az Ajándékkártyákért fizetendő vételár összege megegyezik az Ajándékkártyára feltölteni kívánt egyenleg összegével.

Kérjük, hogy vedd figyelembe, hogy az Ajándékkártya megvásárlása során valamennyi kedvezmény igénybevételének lehetőségét kizárja a ROSSMANN, melynek következtében az Ajándékkártya megvásárlása során a ROSSMANN+ Program keretében egyebekben igénybe vehető kedvezmények sem alkalmazhatók.
Egyéb korlátozások az Ajándékkártya megvásárlásával összefüggésben A ROSSMANN az egy személy által megvásárolható Ajándékkártyák darabszámát nem korlátozza, azonban abban az esetben, ha az egy személy által – akár egy vásárlás, akár több vásárlás során - megvásárolt Ajándékkártyák egyenlegének (és ezáltal vételárának) összege meghaladja a 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint összeget, úgy az Ajándékkártyák vételárának kiegyenlítésére készpénz útján nincs lehetőség.

Az Ajándékkártyák magyarországi ROSSMANN üzletekben történő megvásárlása

Az Ajándékkártyákat valamennyi, Magyarország közigazgatási határain belül található ROSSMANN üzletben meg tudod vásárolni. Kérjük, vedd figyelembe, hogy az egyes üzleteinkben csak az adott üzletben készletén lévő designnal rendelkező Ajándékkártyák közül tudsz választani, így előfordulhat, hogy az Általad választott üzletben nincs éppen készleten mind a tizennyolc darab (18 db) különböző designú Ajándékkártya. (Ez természetesen az Ajándékkártya felhasználásának feltételeit nem, csak az Ajándékkártya megjelenését érinti.)

Az egyes üzleteinkben az Általad megvásárolni kívánt Ajándékkártyát az üzletben található kasszánál közreműködő alkalmazottunk segítségével tudod feltölteni, az Általad meghatározott – de 100.000,- Ft, azaz százezer forint összeget meg nem haladó – összegű egyenleggel, majd az Ajándékkártya vételárának kifizetését követően az Ajándékkártya már azonnal használható is.

Az Ajándékkártyák online történő megvásárlása

Az Ajándékkártyák megvásárlásának linkje és kézbesítésének módja Az Ajándékkártyák megvásárlására az ajandekkartya.rossmann.hu linken elérhető honlapon van lehetőséged online. Az Ajándékkártya online megvásárlását követően az Általad összeállított Ajándékkártya .pdf formátumú dokumentumban, e-mail útján kerül megküldésre számodra.
Az Ajándékkártya „megalkotása” Amennyiben az Ajándékkártyát online vásárlod meg, úgy lehetőséged van az Ajándékkártya megjelenésének megszerkesztésére is a ROSSMANN által előre meghatározott tizennyolc darab (18 db) különböző design alapulvételével. Egy vásárlás alkalmával több Ajándékkártyát is vásárolhatsz, és a megvásárolt Ajándékkártyák megjelenését külön-külön tudod megalkotni.

Az Ajándékkártyák megalkotása során van lehetőséged arra is, hogy beállítsd, hogy mekkora összegű egyenleget szeretnél a vásárlás során az egyes Ajándékkártyákra feltölteni.

Amennyiben az online megvásárolni kívánt Ajándékkártyákat nem saját magad számára, hanem egy megajándékozni kívánt személy számára kívánod megküldeni, úgy lehetőséged van

 • magadat, mint feladót megjeleníteni az Ajándékkártyán;
 • a megajándékozni kívánt személy nevét feltüntetni az Ajándékkártyán;
 • egy rövid, legfeljebb 300 karakterből álló üzenetet feltüntetni az Ajándékkártyán;
 • a megvásárolt Ajándékkártyát közvetlenül a megajándékozni kívánt személy e-mail címére megküldetni a ROSSMANN-nal.

Felhívjuk figyelmedet, hogy a ROSSMANN-nak nincs lehetősége az Általad megadott e-mail címek helyességének ellenőrzésére, illetve annak megállapítására, hogy az érintett e-mail címet jogszerűen adtad-e meg az Ajándékkártya kézbesítése céljából. Erre tekintettel az Általad megadott e-mail címek helyessége és jogszerű felhasználása tekintetében kizárólag Téged terhel a felelősség és a ROSSMANN kifejezetten kizárja a felelősségét azokra az esetekre, ha az Általad megadott e-mail cím helytelensége miatt az Ajándékkártya nem kézbesíthető, vagy nem megfelelő személy részére kerül kézbesítésre, illetve, ha az Ajándékkártyát megkapó személy valamilyen igényt kíván érvényesíteni az e-mail címe jogtalan felhasználása következtében.

Szintén felhívjuk figyelmed arra, hogy az Ajándékkártyán feltüntetni kívánt üzenet szövegét, illetve helyességét a ROSSMANN főszabály szerint nem vizsgálja, azonban fenntartja a jogot, hogy az alábbi esetekben az Általad feltüntetni kívánt üzenet Ajándékkártyán történő feltüntetését megtagadja és az Ajándékkártyát az üzenet feltüntetése nélkül készítse el:
 1. az üzenet jogszabályba ütköző tartalmat hordoz;
 2. az üzenet trágár hangvételű, obszcén, agresszív, fenyegető, uszító vagy gyűlöletkeltésre alkalmas stílusú, vagy egyéb szempontból megbotránkoztató vagy a jó ízlést sértő tartalmú, vagy politikai, vallási, illetve világnézeti tárgyú utalást tartalmaz;
 3. jogosulatlanul jeleníti meg más személy személyes adatait, illetve üzleti titkát vagy egyéb titkát, továbbá más személyre vonatkozó bármely bizalmas információt;
 4. bármely személyre nézve sértő jellegű, vagy nem megfelelő hangvételű tartalmat hordoz, vagy egyéb módon sérti más személy érdekeit, illetve hírnevét;
 5. valamely személy bármely jogát (ideértve bármely vagyoni, illetve nem vagyoni jogot is, különösen, de nem kizárólagosan a személyhez fűződő jogokat [pl. személyes adatok védelméhez való jog, jó hírnév védelméhez való jog, stb.], illetve a szellemi alkotáshoz fűződő jogokat [pl. szerzői jog, védjegyhez való jog, stb.]) vagy jogos és méltányos gazdasági/üzleti, illetve egyéb érdekét sérti;
 6. internetes honlapon vagy bármely egyéb internetes elérhetőségen elérhető, vagy ilyen helyekről letöltött tartalomra utal, vagy ilyet hordoz, továbbá ilyen tartalomhoz kapcsolódó linket tartalmaz;
 7. reklám jelleget, illetve reklámnak minősülő tartalmat hordoz, illetve reklámra utal.
Az Ajándékkártya megvásárlásához megadandó személyes adatok köre Az Ajándékkártya online vásárlásával összefüggésben az alábbi személyes adatokat szükséges megadnod:

 • neved;
 • e-mail címed;
 • telefonszámod;
 • az Ajándékkártya kifizetéséhez szükséges adatok;
 • megajándékozott neve (opcionális, csak akkor, ha fel kívánod tüntetni az Ajándékkártyán)
 • megajándékozott e-mail címe (opcionális, csak akkor, ha nem a saját e-mail címedre kívánod megküldetni a ROSSMANN-nal az Ajándékkártyát)
 • rövid üzenet a megajándékozott számára (opcionális csak akkor, ha ilyen üzenet feltüntetését kéred az Ajándékkártyán)

(Személyes adataid kezelésének részletes bemutatását az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.)
Az Ajándékkártya megvásárlása során igénybe vehető fizetési módok Az Ajándékkártya online vásárlása során főszabály szerint online, bankkártyás fizetési mód vehető igénybe, utánvéttel történő fizetésre nincsen mód.

Abban az esetben, ha az Általad megvásárolt Ajándékkártyák vételárának összege meghaladja az 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint összeget, úgy lehetőséged van az Ajándékkártyák vételárának átutalás útján történő megfizetésére is.

Ha jogi személyek kívánják az Ajándékkártyát megvásárolni, azonban az Ajándékkártyák vételárának összege nem haladja meg az 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint összeget és az online, bankkártyás fizetési mód sem kivitelezhető az érintett jogi személy számára, úgy az érintett jogi személy által az ajandekkartya@rossmann.hu e-mail címen előterjesztett kérelem alapján a ROSSMANN eseti jelleggel engedélyezheti ezekben az esetekben is az Ajándékkártyák vételárának banki átutalás útján történő megfizetését.

Banki átutalás útján történő fizetés esetén a ROSSMANN az Ajándékkártyákra vonatkozó megrendelést követően egy díjbekérőt küld meg számodra, amelynek kiegyenlítését követően kerülnek megküldésre e-mail útján az Ajándékkártyák. Abban az esetben, ha a díjbekérőn meghatározott határidőben az Ajándékkártyák vételára nem kerül jóváírásra a ROSSMANN díjbekérőn megjelölt számlaszámán, úgy a ROSSMANN azt úgy tekinti, hogy a díjbekérővel érintett Ajándékkártyákat nem kívánod megvásárolni, és megrendelésed a ROSSMANN törli.

Az Ajándékkártya megrendelésének véglegesítése és megvásárlása Azt követően, hogy az Általad megvásárolni kívánt Ajándékkártyákat végleges formájukban megalkottad, illetve, az Ajándékkártya megvásárlásához és kézbesítéséhez szükséges adatokat a ROSSMANN rendelkezésére bocsátottad, az Ajándékkártyák megvásárlására irányuló megrendelésedet – a „Megismertem és elfogadom az „Általános Szerződési Feltételeket és a kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztató” szöveg melletti jelölőnégyzet bejelölését követően - a „MEGRENDELEM” gombra kattintással tudod véglegesíteni és leadni.

Az Általad megvásárolt Ajándékkártyákat a ROSSMANN az Ajándékkártyák vételárának beérkezését követő kettő (2) munkanapon belül küldi meg e-mail útján az Általad megjelölt e-mail címre. Amennyiben az Ajándékkártya kifizetését követő kettő (2) munkanap elteltével sem kapná meg az érintett címzett az Általad megvásárolt Ajándékkártyát, úgy kérjük, hogy haladéktalanul vedd fel a kapcsolatot a ROSSMANN ügyfélszolgálatával.
A ROSSMANN Online Drogéria általános szerződési feltételeinek alkalmazása Felhívjuk figyelmed, hogy abban az esetben, ha az ajandekkartya.rossmann.hu linken vásárolsz, úgy e vásárlásod a shop.rossmann.hu linken elérhető ROSSMANN Online Drogériában (webáruházon) lebonyolított vásárlásnak minősül. Erre tekintettel az Ajándékkártya online megvásárlására – feltéve, hogy a jelen általános szerződési feltételek eltérő rendelkezést nem tartalmaznak – irányadók a https://shop.rossmann.hu/aszf linken elérhető, a ROSSMANN ID, illetve a ROSSMANN Online Drogériára irányadó általános szerződési feltételek rendelkezései is!

AZ AJÁNDÉKKÁRTYA FELHASZNÁLÁSA

Az Ajándékkártya felhasználhatósága

Az Online Drogériában lebonyolított vásárlások során egyelőre az Ajándékkártya nem használható fel!

Az Ajándékkártyával – az Ajándékkártyán rendelkezésre álló egyenleg erejéig – bármely, Magyarország közigazgatási határain belül található ROSSMANN üzletben lebonyolított vásárlás végösszege kiegyenlíthető. Az Ajándékkártyán rendelkezésre álló egyenlegedet - az Ajándékkártya egyenleggel való feltöltésétől számított egy évig – akár egy összegben, akár részletekben, több vásárlás során is felhasználhatod, szabad döntésed alapján. Az egyes vásárlások végösszegei akár részben is kiegyenlíthetők az Ajándékkártyán rendelkezésre álló egyenleg felhasználásával, nem szükséges, hogy az Ajándékkártyán rendelkezésre álló egyenleg teljes egészében fedezze a vásárlásod végösszegét.

Felhívjuk azonban figyelmed, hogy a shop.rossmann.hu linken található, illetve a ROSSMANN mobil applikációján keresztül elérhető ROSSMANN Online Drogériában lebonyolított vásárlások ellenértéke egyelőre az Ajándékkártya használatával nem egyenlíthető ki. A ROSSMANN folyamatosan fejleszti az Online Drogériájának működését, abban az esetben, ha az Ajándékkártyákra feltöltött egyenlegek a shop.rossmann.hu linken található, illetve a ROSSMANN mobil applikációján keresztül elérhető ROSSMANN Online Drogériában is beválthatók lesznek, úgy erről a ROSSMANN megfelelő időben, előzetesen az ajandekkartya.rossmann.hu linken elérhető honlapján fogja tájékoztatni vásárlóit.
Az Ajándékkártyán rendelkezésre álló egyenleg felhasználásának módja Abban az esetben, ha bármely, Magyarország közigazgatási határain belül található ROSSMANN üzletben lebonyolított vásárlásod végösszegét az Ajándékkártyán jóváírt egyenleg részbeni, vagy teljes felhasználásával szeretnéd kiegyenlíteni, úgy ezt az érintett ROSSMANN üzlet kasszájánál előre jelezned kell a kasszánál lévő ROSSMANN alkalmazottnak – egyértelműen megjelölve, hogy milyen összeget szeretnél felhasználni az Ajándékkártyáról - és a fizetés során az alábbiak szerint lehetővé kell tenned a kasszánál lévő ROSSMANN alkalmazott számára az Ajándékkártyád QR kódjának az erre szolgáló eszközzel történő leolvasását:

 1. Abban az esetben, ha az Ajándékkártyád plasztikkártya formában került kiállításra, úgy a plasztikkártya formájú Ajándékkártyádat át kell adnod a ROSSMANN alkalmazott számára, hogy az Ajándékkártyán lévő QR kódot az erre alkalmas eszközzel le tudja olvasni;
 2. Abban az esetben, ha Ajándékkártyádat e-mail útján, „.pdf” formátumban kaptad, mert az online került megvásárlásra, úgy (i) vagy valamilyen okos eszközödön kell megnyitnod és átadnod az ROSSMANN alkalmazott számára az Ajándékkártyát tartalmazó „.pdf” dokumentumot, vagy az érintett „.pdf” dokumentumról készített képernyőfotót, (ii) vagy a vásárlást megelőzően ki kell nyomtatnod az Ajándékkártyát tartalmazó „.pdf” dokumentumot és a kinyomtatott dokumentumot kell átadnod a ROSSMANN alkalmazott számára, hogy az Ajándékkártyán lévő QR kódot az erre szolgáló eszközzel leolvashassa.

Abban az esetben, ha valamely, Magyarország közigazgatási határain belül található ROSSMANN üzletben működő önkiszolgáló kasszánál szeretnél az Ajándékkártyán rendelkezésre álló egyenleg felhasználásával fizetni, úgy a vásárlás során a fenti a)-b) pontoknak megfelelően szükséges az Ajándékkártyád QR kódját az önkiszolgáló kassza termékscanneréhez érintened.
Ajándékkártya felhasználására jogosult személy ellenőrzése, illetve az Ajándékkártyával tanúsított visszaélések Az Ajándékkártya – és az azon rendelkezésre álló egyenleg - felhasználására az a személy jogosult, aki az érintett vásárlás során az előző bekezdésben meghatározott módon az Ajándékkártyát a ROSSMANN érintett alkalmazottjának bemutatja, vagy az önkiszolgáló kassza terékscannerével leolvastatja.

A ROSSMANN-nak nincs lehetősége annak megállapítására, hogy a kártya birtokát jogszerűen szerezte-e meg az Ajándékkártyát bemutató személy, így erre vonatkozó vizsgálatot a ROSSMANN nem is folytat le az Ajándékkártyával történő fizetés során. Ennek megfelelően kizárólag a vásárlók felelőssége, hogy az Ajándékkártyájukat ne veszítsék el, illetve, hogy harmadik személy részére ne tegyék lehetővé, hogy az Ajándékkártya eltulajdonításával, vagy az Ajándékkártya adatainak egyéb módon történő felhasználásával az Ajándékkártyán rendelkezésre álló egyenleget felhasználják. A ROSSMANN kifejezetten és teljes mértékben kizárja a felelősségét arra az esetre, ha az Ajándékkártya bemutatásával, vagy az Ajándékkártya adatainak egyéb módon történő felhasználásával olyan személy használja fel az Ajándékkártyán rendelkezésre álló egyenleget, aki erre egyébként nem volt jogosult.

A fentieken túl azonban a ROSSMANN fenntartja magának a jogot, hogy azon vásárlók esetében, akik vonatkozásában felmerül a gyanú, hogy bármely okból nem felelnek meg a jelen általános szerződési feltételekben rögzített szabályoknak, vagy azok céljával nem összeegyeztethető, visszaélésszerű, vagy jogellenes magatartást tanúsítanak az Ajándékkártya felhasználása során (pl.: „okos eszközükön” csak egy fényképet tudnak bemutatni az Ajándékkártyáról, de az Ajándékkártyát tartalmazó, eredeti „.pdf” formátumú dokumentumot bemutatni nem tudják, stb.), illetve az Ajándékkártya megvásárlásával összefüggésben, úgy a ROSSMANN jogosult az Ajándékkártyára vonatkozó megrendelés teljesítését, illetve az Ajándékkártya adott vásárlás vonatkozásában történő elfogadását megtagadni.

Az általános szerződési feltételeknek ellentmondó, illetve jogellenes, vagy tisztességtelen magatartást tanúsító vásárló köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet magatartásával összefüggésben a ROSSMANN-nak okozott.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, INFORMÁCIÓ, PANASZKEZELÉS

Hová fordulhatsz kérdéseiddel, panaszaiddal? Az Ajándékkártyával kapcsolatban felmerülő kérdéseiddel és esetleges panaszaiddal az alábbi elérhetőségeken keresheted meg a ROSSMANN-t:

 • levelezési cím: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.
 • elektronikus elérhetőség: https://shop.rossmann.hu/customer-service
 • telefonszám: 29/889-800, valamint 70/4692-800 (az ügyfélszolgálat elérhetőségével kapcsolatos egyéb információkról a https://www.rossmann.hu/kapcsolat linken tájékozódhatsz).

Amennyiben az Ajándékkártyával kapcsolatos kérdésed merülne fel, úgy az egyes kérdéseidet a https://www.rossmann.hu/kapcsolat, valamint a https://www.rossmann.hu/kapcsolat/ugyfelszolgalat linkeken elérhető oldalak jobb alsó sarkában látható piros ikonra kattintva elérhető chatbot útján is igyekszünk megválaszolni. A chatbottal a Facebook Messenger programba történő bejelentkezéssel, de - abban az esetben, ha a facebook Messengerbe nem kívánsz bejelentkezni, úgy – akár „vendégként” is kapcsolatba léphetsz.

Amennyiben a kérdésedet a fenti honlapok helyett inkább a facebookon szeretnéd feltenni, úgy a chatbottal a ROSSMANN hivatalos magyarországi facebook oldalán – üzenet küldése útján – is kapcsolatba tudsz lépni.

Abban az esetben, ha a chatbotunk nem tudta valamennyi kérdésedet megválaszolni, úgy természetesen ügyfélszolgálatunk áll rendelkezésedre.
Hogyan kezeli a ROSSMANN a beérkező panaszokat? A telefonon tett vásárlói panaszokat a ROSSMANN azonnal megvizsgálja, majd szükség szerint és a lehetőségekhez mérten orvosolja. Amennyiben az Ajándékkártyák megvásárlása során az online bankkártyás fizetéssel összefüggésben a bankkártyával és az internetes fizetőfelület használatával kapcsolatos kérdések, panaszok merültek fel Benned, úgy e kérdések és panaszok megválaszolása a számlavezető bankod és az internetes fizetőfelületet üzemeltető szolgáltató hatáskörébe tartozik. A ROSSMANN mindent megtesz, hogy a hozzá beérkező ilyen jellegű kérdéseket, panaszokat a megfelelő határidőben továbbítsa az illetékes szolgáltató felé.

Amennyiben a panasz ROSSMANN általi kezelésével nem értesz egyet vagy a ROSSMANN részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, úgy a ROSSMANN haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel az érintett panaszról, és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A jegyzőkönyv másolati példányát a ROSSMANN megküldi a számodra.

A ROSSMANN egyedi azonosítóval látja el a telefonon és egyéb úton megtett valamennyi panaszt.

A ROSSMANN a szóban tett, vagy az álláspontod szerint nem kielégítően kezelt panaszokra, valamint az írásban tett panaszokra egyaránt azok beérkezését követő 30 (harminc) napon belül érdemben válaszol.

Amennyiben a ROSSMANN panaszkezelési tevékenységével nem voltál megelégedve, vagy panaszod elutasításra került, úgy a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerint illetékes vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő Békéltető Testület előtt eljárást kezdeményezhetsz. A www.bekeltetes.hu honlapon tájékozódhatsz az egyes békéltető testületek illetékességi területéről.

Amennyiben a ROSSMANN a panaszkezelés során megsértette a számodra biztosított jogokat, úgy a lakóhelyed szerint illetékes fővárosi, vagy vármegyei kormányhivatalhoz is fordulhatsz. A fővárosi kormányhivatal, illetve a vármegyei kormányhivatalok elérhetőségét a https://www.kormanyhivatal.hu/hu honlap “FŐVÁROSI ÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATALOK” aloldala alatt linken elérhető honlapon találhatod meg. Amennyiben a panaszoddal a Békéltető Testület eljárását kívánod kezdeményezni, úgy erre az alábbi szervnél van lehetőséged:

  Pest Váregyei Békéltető Testület:
 • Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
 • Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 81
 • Telefon: 06-1-792-7881
 • Email: pmbekelteto@pmkik.hu
 • Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu

Az ajandekkartya.rossmann.hu linken elérhető weboldal (Online Drogéria) igénybevételével történő vásárlások kapcsán lehetőséged van az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platform igénybevételére is az ec.europa.eu/odr címen.
Mire nem terjed ki a ROSSMANN felelőssége? Amennyiben az Ajándékkártya megvásárlása során hiányos, vagy hibás adatokat közölsz, úgy az ezzel kapcsolatos mulasztásodért a ROSSMANN nem vállal felelősséget. Az általad hiányosan és/vagy tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt Te magad vagy köteles viselni. Az Általad megadott adatok helytállóságát a ROSSMANN-nak nem áll módjában ellenőrizni, ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben Téged terhel.

A ROSSMANN az Ajándékkártya – és az azon rendelkezésre álló egyenleg - felhasználása során az egyes vásárlók személyazonosságát nem vizsgálja, így az Ajándékkártya illetéktelen felhasználásért, illetve az azzal kapcsolatos visszaélésekért felelősséget nem vállal.

A ROSSMANN nem vállal felelősséget az Ajándékkártya elvesztéséért, megrongálódásáért, illetve megsemmisüléséért, ennek következtében az elveszett, megrongálódott, illetve megsemmisült kártyák kicserélésére sem vállal kötelezettséget.
A webshop újra működik
A technikai problémát elhárítottuk, újra tudunk rendeléseket fogadni.