Rossmann

Nora Beauty ÁSZF

A "ROSSMANN X NORA BEAUTY NYEREMÉNYJÁTÉK" NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA

KÉRJÜK, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT!

1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1. A jelen szabályzatban ("Szabályzat") foglalt feltételek mellett lebonyolításra kerülő "Rossmann x Nora Beauty nyereményjáték" elnevezésű nyereményjáték ("Nyereményjáték") szervezője és lebonyolítója a ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. (székhely: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-088090; "Szervező", vagy "ROSSMANN").

1.2. A Nyereményjátékban kizárólag a Szervező alább felsorolt címeken található üzletei ("Résztvevő Üzletek") vesznek részt:

1. 1024 Budapest, Lövőház u. 2. (Mammut II. Bevásárlóközpontban található üzlet)

2. 1035 Budapest, Flórián tér 6-9.

3. 1062 Budapest, Váci út 1-3. (Westend City Centerben található üzlet)

4. 1067 Budapest Teréz krt. 19.

5. 1077 Budapest, Baross tér 14.

6. 1082 Budapest, Corvin sétány 1

7. 1087 Budapest, Kerepesi út 9 (Budapest, Plázában Aréna található üzlet)

8. 1106 Budapest, Örs Vezér tere 25. (Budapest, Árkád Bevásárlóközpontban található üzlet)

9. 1135 Budapest, Béke tér 1-3.

10. 1137 Budapest, Szent István krt. 4.

11. 1138 Budapest, Váci út 178. (Budapest, Duna Pláza Bevásárlóközpontban található üzlet)

12. 1152 Budapest, Szentmihályi út 131. (Budapest, Pólus Center Bevásárlóközpontban található üzlet)

13. 4025 Debrecen, Piac u. 11-15.

14. 4029 Debrecen, Csapó u. 30. (Debrecen, Fórum Bevásárlóközpontban található üzlet)

15. 4400Nyíregyháza, Dózsa György út 3/B.

16. 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 49.

17. 6724 Szeged, Londoni krt. 3. (Szeged, Árkád Bevásárlóközpontban található üzlet)

18. 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky út 11. (Pécs, Árkád Bevásárlóközpontban található üzlet)

19. 8000 Székesfehérvár, Palotai út 1.

20. 9027 Győr, Budai út 1. (Győr, Árkád Bevásárlóközpontban található üzlet)

2.  A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

2.1. A Nyereményjáték 2022. November 15-én 0:00 órától 2022. november 30-án 23:59 óráig ("Nyereményjáték Időtartama") tart.

 

3. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

3.1. A Nyereményjátékban kizárólag az a természetes személy vehet részt, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

a) Rendelkezik a shop.rossmann.hu oldalon történő regisztráció útján elérhető ROSSMANN ID-vel. A ROSSMANN ID megszerzéséhez szükséges regisztráció menetét és feltételeit, valamint a ROSSMANN ID igénylése/használata esetén megvalósuló adatkezelésekkel összefüggő tájékoztatót a Résztvevők a https://shop.rossmann.hu/rossmann-plus-aszf-uzlet linken elérhető Általános Szerződési Feltételek ("ÁSZF"), valamint a https://shop.rossmann.hu/adatkezelesi-tajekoztato-a-rossmann-id-es-a-webaruhaz-hasznalata-vonatkozasaban linken elérhető Adatkezelési Tájékoztató a "Rossmann ID és a Webáruház használata vonatkozásában" című adatkezelési tájékoztató elolvasásával ismerhetik meg.

b) A Nyereményjáték Időtartama alatt tetszőleges összegben legalább egy Nora Beauty márkájú terméket vásárol a Résztvevő Üzletek bármelyikében.

c) A jelen Szabályzat rendelkezéseit a 4.5. pont szerint elfogadja.

d) A Nyereményjáték Időtartama alatt a bármelyik Résztvevő Üzletben lebonyolított – bármely Nora Beauty terméket magában foglaló - vásárlásáról kapott számviteli bizonylaton szereplő vonalkód számsorozatot ("Kód") a Nyereményjáték lebonyolítására szolgáló, www.rossmann.hu/norabeauty linken elérhető microsite-on ("Honlap") - a 4.2 pontban foglaltak szerint a Nyereményjáték időtartama alatt - beküldi a Szervezőnek.

(Az a)-d) pontokban foglalt feltételeket teljesítő személyek külön-külön: "Résztvevő", együttesen: "Résztvevők").

3.2. A Nyereményjátékban történő részvétel önkéntes. A Nyereményjátékban valamennyi olyan vásárló részt vesz, aki a Nyereményjáték Időtartama alatt a 3.1. pontban rögzített feltételeket teljesíti. A Nyereményjátékban való részvétel a Résztvevők vonatkozásában fizetési kötelezettséggel, vagy egyéb hátrányos jogkövetkezményekkel nem jár, a részvétel kizárólag egy lehetőséget biztosít a Résztvevők számára, hogy az 5.2. pontban meghatározott Nyereményeket megnyerjék.

3.3. A Szervező továbbá jogosult arra, hogy az érintett Résztvevőt az 5.1 pontban meghatározott Sorsolásokból, illetve az 5.2 bekezdésben meghatározott Nyeremények megnyerésének lehetőségéből kizárja, amennyiben

a) az érintett Résztvevő a ROSSMANN ID regisztrációja során nem valós adatokat adott meg;

b) az érintett Résztvevő az 5.1 pontban meghatározott Sorsolások eredményét tisztességtelen eszközökkel befolyásolta vagy próbálta befolyásolni;

c) az érintett Résztvevő a Nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy a Szervező jóhírnevét sértse.

3.4. A Szervező általi jogszerű kizárás vonatkozásában az érintett Résztvevő nem jogosult semmilyen kifogással vagy kártérítési igénnyel élni a Szervezővel szemben, továbbá a Szabályzatnak ellentmondó, illetve tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevő köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet magatartásával összefüggésben a Szervezőnek okozott.

3.5. A Szervező fenntartja magának a jogot továbbá arra, hogy a Nyereményjátékot, vagy annak bármely részét, elemét indokolás nélkül, bármely okból, bármikor egyoldalúan megszüntesse, illetve módosítsa. A Szervező a Nyereményjátéknak vagy az adott részének bármely okból való megszüntetéséről, illetve módosításáról a Résztvevőket minden esetben a www.rossmann.hu/norabeauty linken elérhető Honlapon tájékoztatja, azzal, hogy a Résztvevőket a tájékoztató közzétételét megelőzően már megnyert Nyeremények a jelen Szabályzatban foglaltak szerint megilletik.

4. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL – KÓDOK FELTÖLTÉSE

4.1. A Résztvevők a Résztvevő Üzletekben lebonyolított, Nora Beauty márkájú terméket magában foglaló, bármilyen végösszegű vásárlást követően a vásárlás végösszegéről olyan bizonylatot kapnak kézhez, amelynek alján található a Kód.

4.2. Ahhoz, hogy a Résztvevő a Nyereményjátékban részt tudjon venni - és a részvétel 3.1 pontjának d) bekezdésében meghatározott feltételt teljesíteni tudja - a Nyereményjáték Időtartama alatt, a www.rossmann.hu/norabeauty linken elérhető Honlap "Feltöltöm a kódot" elnevezésű alpontja alatt be kell gépelnie a Kódot és azt a "Feltöltöm a kódot" gombra kattintással el kell küldenie a Szervezőnek.

4.3. A Kód 4.2 pont szerinti feltöltését követően a Résztvevő automatikusan részt vesz az 5.1 pont szerinti Sorsolásokon.

4.4. Egy Kódot csak egy (1) alkalommal lehet érvényesen feltölteni, valamint a Nyereményjátékban való részvételhez elengedhetetlen, hogy az érintett Kód olyan vásárláshoz kapcsolódjon, amely vásárlás a Nyereményjáték időtartama alatt került lebonyolításra és amely vásárlás keretében a Résztvevő legalább egy darab – bármilyen – Nóra Beauty típusú terméket is megvásárolt. Azonos Kód feltöltése esetén a Szervező csak a feltöltés időpontját tekintve elsőként beérkezett feltöltést fogadja el érvényesnek. Beérkezési időpont alatt a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor dokumentált feltöltési időpont értendő. Nincs akadálya annak azonban, hogy több különböző Kód kerüljön feltöltésre, ezzel a Résztvevő a Sorsolásokon növeli nyerési esélyét.

4.5. A Kód kizárólag a www.rossmann.hu/norabeauty linken elérhető Honlap "Kódfeltöltés" elnevezésű alpontja alatt küldhető el a Szervező részére, azt követően, hogy a Honlapon a Résztvevő ROSSMANN ID-jével belépett és a "Megismertem és elfogadom a Nyereményjáték szabályzatát, valamint adatkezelési tájékoztatóját és a szabályzatban foglaltakat tudomásul véve hozzájárulok a személyes adataim kezeléséhez." szövegű jelölőnégyzetet bejelölte. Ennek megfelelően a Kód feltöltésének előfeltétele, hogy a Résztvevő:

a) rendelkezzen ROSSMANN ID-vel, valamint ROSSMANN ID-jével a Honlapra bejelentkezzen; és

b) a fentiek szerint elfogadja a Szabályzat rendelkezéseit és hozzájáruljon személyes adatainak kezeléséhez;

c)  a megküldeni kívánt Kód olyan vásárláshoz kapcsolódjon, amely vásárlás a Nyereményjáték Időtartama alatt került lebonyolításra és amelynek keretében a Résztvevő – bármilyen összegben - legalább egy darab Nóra Beauty márkájú terméket vásárolt; és

d) a Kód megküldésére a Nyereményjáték időtartama alatt kerüljön sor.

4.6. A Résztvevő minden elküldött Kód után visszaigazolást kap a Honlapon arról, hogy sikeres volt a kódfeltöltése.

4.7. Az egyértelműség kedvéért rögzítendő, hogy a ROSSMANN mobil applikációján keresztül lebonyolított Vásárlások, valamint a Webshopon lebonyolított Vásárlások, továbbá a ROSSMANN-üzlethálózat nem Résztvevő Üzleteknek minősülő üzleteiben lebonyolított Vásárlások tekintetében az érintett vásárló nem vesz részt a Nyereményjátékban.

4.8. Abban az esetben, ha a Résztvevő a ROSSMANN ID regisztrációját a Nyereményjáték Időtartama alatt, illetve az 5.1. pontban meghatározott Sorsolások időpontjáig megszünteti, úgy a regisztrációja törlésével egyidejűleg a Nyereményjátékból is törlésre kerül és nem fog részt venni az 5.1. pontban meghatározott Sorsolásokon.

4.9. A Résztvevő köteles a vásárlás során kapott, a Kódot tartalmazó bizonylatot a Nyereményjáték Időtartamát követő három hónapig ép, sérülésmentes állapotban megőrizni, oly módon, hogy a rajta szereplő vonalkód egyszersmind olvasható is maradjon, a nyereményre való jogosultság igazolása érdekében. A Kódot tartalmazó bizonylat akkor tekinthető ép, sérülésmentes állapotúnak, ha azon semmilyen sérülés nem található, illetve annak eredetiségével kapcsolatosan kétség nem merül fel. A Szervezőnek nem áll módjában pótolni a megrongálódott, elszakadt, elázott, valamint az ellopott, elvesztett, Kódot tartalmazó bizonylatot.

4.10. A bármilyen módon hamisított vagy manipulált, illetve az olvashatatlan vagy hiányos számviteli bizonylat érvénytelennek minősül, és nem vesz részt a Nyereményjátékban.

5. SORSOLÁSOK, NYEREMÉNYEK, NYERTESEK

5.1.  Sorsolás

5.1.1. A Nyereményjáték Időtartamát követően a Résztvevők között 2022. December 1-én. napján a Szervező által lebonyolított sorsolás keretében kerülnek kisorsolásra a Résztvevők által megnyerhető nyeremények ("Sorsolás").

5.1.2. A Sorsolás során a Szervező – kettő, a Sorsolás jogszerű lebonyolítását tanúsító alkalmazottja előtt – egy, a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes alkalmazás segítségével sorsolja ki a nyerteseket (a nyeremények nyertesei együttesen "Nyertesek"; külön-külön: "Nyertes"). A Sorsolásról a Szervező jegyzőkönyvet vesz fel.

5.1.3. A Sorsolás során a Nyertesek mellett kisorsolásra kerül egy-egy tartaléknyertes is (egyenként "Tartaléknyertes", együtt "Tartaléknyertesek"). Amennyiben az érintett Nyertessel kapcsolatban a 6.1.4 pontban foglalt bármely körülmény felmerül, úgy az érintett Nyertes mellett kisorsolt Tartaléknyertes lép az eredeti Nyertes helyébe.

5.2. Nyeremények

5.2.1. A Nyereményjáték keretében a Szabályzat 5.1 pontjában meghatározott Sorsoláson tíz (10) db ötvenezer (50.000) forinttal feltöltött Rossmann ajándékkártya kerül kisorsolásra. (együttesen "Nyeremények", külön-külön "Nyeremény").

5.2.2. A Sorsoláson először az 5.2.1 pontban meghatározott Nyeremények Nyertesei, majd az 5.2.1 pontban meghatározott Nyeremények Tartaléknyertesei kerülnek kisorsolásra.

5.2.3. Az 5.2.1 pontban meghatározott ajándékkártyák használatával a Nyertesek – az ajándékkártya feltöltésétől számított tizenkettő (12) hónapig, de legalább 2023. November 30-án. napjáig –a ROSSMANN Magyarország közigazgatási határain belül található üzleteiben, valamint Webshopjában akár egy alkalommal (egy összegben), akár több alkalommal (részletekben) az ajándékkártyán jóváírt összeg erejéig jogosultak vásárolni.

5.2.4. Az 5.2.1 pontban meghatározott ajándékkártyák megküldésekor a Szervező részletes, írásbeli tájékoztatót ad a Nyertesek számára az e Nyeremények felhasználásával kapcsolatos feltételek, valamint az e Nyeremények felhasználásának lehetséges módjaival kapcsolatban.

5.2.5. A Nyeremények átruházásával esetlegesen felmerülő bármilyen adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények jelen Szabályzatban meghatározott módon történő átadásán és az ehhez kapcsolódó esetleges adóvonzat kiegyenlítésén kívül további fizetési kötelezettség nem terheli, vele szemben a Résztvevők semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; a Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja.

5.2.6.  A Nyeremények kizárólag az érintett Nyertesek által használhatók fel, azok át nem ruházhatók, valamint készpénzre nem válthatók.

6.  NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, VALAMINT A NYEREMÉNYEK KISZÁLLÍTÁSA ÉS ÁTVÉTELE

6.1.  Nyertesek értesítése

6.1.1. A Szervező a Nyerteseket (Tartaléknyerteseket) a ROSSMANN ID regisztrációjuk során megadott e-mail címükre küldött e-mail útján értesíti ("Értesítés") a Nyereményükről.

6.1.2. A Nyertesek (Tartaléknyertesek) értesítésére a Sorsolásokat követő tíz (10) munkanapon belül kerül sor.

6.1.3. Az Értesítésben a Szervező felhívja a Nyertest (Tartaléknyertest), hogy válasz e-mailjükben az Értesítéstől számított legfeljebb tizennégy (14) napon belül küldjék meg a Nyereményük átadásához szükséges adataikat, így nevüket, telefonszámukat, lakcímüket, valamint egyértelmű nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy az általuk megnyert Nyereményre igényt tartanak, továbbá küldjék meg annak a bizonylatnak a másolatát, amelynek Kódja feltöltésével a Sorsoláson részt vettek és az adott  Nyereményt megnyerték. A Szervező felhívja továbbá a Nyertesek (Tartaléknyertesek) figyelmét arra, hogy a válaszuk késedelme, elmaradása vagy teljes körűségének hiánya további mérlegelés nélkül a Nyereménytől való eleséshez vezet.

6.1.4. Amennyiben az érintett Nyertes

a) az e-mailes Értesítésétől számított legfeljebb tizennégy (14) napon belül nem küldi meg a Szervező részére a szükséges adatait, valamint az érintett Kódot tartalmazó bizonylat másolatát teljeskörűen, vagy

b) úgy nyilatkozik, hogy az általa megnyert Nyereményre nem tart igényt,

úgy az adott Nyeremény vonatkozásában a Nyereményről történő lemondásnak minősül és az adott Nyeremény joga automatikusan átszáll a Tartaléknyertesre. A Résztvevő felelőssége, hogy az általa a ROSSMANN ID regisztráció keretében megadott e-mail címre beérkező, a Nyereményjátékkal kapcsolatos üzeneteket kellő időben figyelemmel kísérje; az ennek elmulasztásából eredő következmények kizárólag az érintett Résztvevőt terhelik. A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevő mulasztásából eredő következményekért, így különösen nem biztosít meghosszabbított határidőt a Résztvevők részére. A mulasztó eredeti Nyertes felé a Szervező a továbbiakban sem a Nyeremény átadására, sem egyéb igény kielégítésére nem köteles, az ehhez kapcsolódó felelősségét a Szervező kifejezetten kizárja.

6.1.5. Abban az esetben, ha a 6.1.4. pontban rögzített körülmények valamely Tartaléknyertes vonatkozásában merülnek fel, úgy a Szervező az érintett Nyeremény vonatkozásában ismételten sorsolást nem végez, az adott Nyeremény a Nyeremények közül törlésre kerül.

6.1.6. A ROSSMANN ID regisztráció során megadott e-mail címmel való visszaélésekből eredő vitákért, illetve igényekért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező továbbá kizárja a felelősségét a Résztvevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (így különösen, de nem kizárólagosan névelírásból, illetve hibás vagy érvénytelen cím megjelöléséből) eredő, a Résztvevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

6.2.  Nyeremények kiszállítása és átvétele

6.2.1. A Nyereményt a Szervező az adott Nyertesnek az Értesítés e-mailben történő visszaigazolásakor megadott, létező, valós és érvényes magyarországi címére futár útján továbbított csomagként ("Csomag") kézbesítteti. A Nyeremény kiszállításához és átadásához szükséges, a Résztvevő által a visszaigazolásban megadott személyes adatok közül a Résztvevő teljes nevét, szállítási címét és telefonszámát a Szervező az érintett Nyeremény kiszállításának és átadásának lebonyolítása céljából átadja a Csomagot kiszállító futárcég részére.

6.2.2. A Csomag kiszállítását végző kézbesítő a Csomagot a megjelölt szállítási címen jelenlévő személynek minden további azonosítás nélkül adja át. A Csomagnak nem a tényleges nyertes Résztvevő által történő átvétele esetén a tényleges nyertes Résztvevő semmilyen igényt, követelést nem érvényesíthet a Szervezővel szemben.

6.2.3. A Nyeremények kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1. A Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdések, észrevételek, illetve esetleges panaszok a Szervező alábbi elérhetőségeire küldhetők:

a) levelezési cím: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.

b) elektronikus elérhetőség: https://shop.rossmann.hu/customer-service

c) telefonszám: 29/889-800

7.2. A Szervező a Nyereményjáték lebonyolítása során tekintettel van a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) rendelkezéseire.

7.3. A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk és a Szabályzat megtalálható a www.rossmann.hu/norabeauty linken elérhető Honlapon.

7.4. A Szabályzat és a Nyereményjáték vonatkozásában a magyar jog az irányadó.

7.5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzat rendelkezéseit egyoldalúan módosítsa. A módosított Szabályzatot a Szervező előzetesen a www.rossmann.hu/norabeauty linken elérhető Honlapon teszi közzé.

7.6. A Szervező jogosult a Nyereményjátékban történő részvételből kizárni azon Résztvevőket, akik bármely okból nem felelnek meg jelen Szabályzatban foglalt feltételeknek, vagy azok céljával nem összeegyeztethető, visszaélésszerű magatartást tanúsítanak. A kizárás következtében az érintett Résztvevő nem fog tudni részt venni az 5.1. pontban rögzített Sorsolásokon.

7.7. A Szervező, mint adatkezelő a Résztvevők egyes, a Nyereményjáték adminisztrációjához, Nyeremények átadásához elengedhetetlen, személyes adatait a Nyereményjáték lebonyolítása céljából, valamint az esetleges kapcsolódó jogi igények érvényesítésével összefüggő célokból kezeli. A Résztvevők a Nyereményjátékkal kapcsolatban megvalósuló adatkezelésekről a www.rossmann.hu/norabeauty linken elérhető részletes adatkezelési tájékoztató elolvasásával tájékozódhatnak.

 

Üllő, 2022. November 15-én.

ROSSMANN Magyarország Kft.

Szervező

A webshop újra működik
A technikai problémát elhárítottuk, újra tudunk rendeléseket fogadni.