Rossmann

10 éves a Rossmanó nyereményjáték ÁSZF

A „10 éves a Rossmanó” nyereményjáték szabályzata

 

KÉRJÜK, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT!

1. A Nyereményjáték szervezője

1.1. A jelen szabályzatban („Szabályzat”) foglalt feltételek mellett lebonyolításra kerülő „10 éves a Rossmanó” elnevezésű nyereményjáték („Nyereményjáték”) szervezője és lebonyolítója a ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft. (székhely: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-088090; „Szervező”, vagy „ROSSMANN”).

1.2. A Nyereményjátékban a Szervező valamennyi Magyarország közigazgatási határán belül található üzlete, valamint a Szervező ROSSMANN Online Drogéria elnevezésű webáruháza („Webshop”) vesz részt. A Szervező üzleteinek listája megtekinthető a http://www.rossmann.hu internetes elérhetőségen, míg a Webshop a http://www.shop.rossmann.hu linken érhető el.

2. A Nyereményjáték időtartama

2.1. A Nyereményjáték 2022. október 17-én 0:00 órától 2022. november 13-án 23:59 óráig („Nyereményjáték Időtartama”) tart.

3. Részvételi feltételek

3.1. A Nyereményjátékban kizárólag az a természetes személy vehet részt, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

a) A Szervező által szervezett, ROSSMANN+ elnevezésű programban („ROSSMANN+ Program”) érvényesen regisztrált kedvezménykártyával („ROSSMANN+ Kedvezménykártya”) rendelkezik. A ROSSMANN+ Programba történő regisztráció menetét és feltételeit, valamint a ROSSMANN+ Programban történő részvétel esetén megvalósuló adatkezelésekkel összefüggő tájékoztatót a Résztvevők a https://shop.rossmann.hu/rossmann-plus-aszf-uzlet linken elérhető Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”), valamint a https://shop.rossmann.hu/adatkezelesi-tajekoztato-a-rossmann-programhoz-online linken elérhető Adatkezelési Tájékoztató a Rossmann+ Programhoz - Online elolvasásával ismerhetik meg.

b)  Részt vesz a Szervező által szervezett Rossmanó Babaprogramban legalább egy, harmadik életévét be nem töltött, vagy várandósságának ideje alatt a még meg nem született gyermekének regisztrációja („Babaprogram Regisztráció”) útján. A Rossmanó Babaprogramba történő regisztráció menete és feltételei, valamint a Rossmanó Babaprogramban történő részvétel esetén megvalósuló adatkezelésekkel összefüggő tájékoztató az ÁSZF, valamint a https://shop.rossmann.hu/rossmano-babaprogram-adatkezelesi-tajekoztato linken elérhető Adatkezelési tájékoztató elolvasásával ismerhető meg.

c) A Nyereményjáték Időtartama alatt legalább egy alkalommal a ROSSMANN+ Kedvezménykártya használatával tetszőleges összegben vásárol a Szervező bármely, Magyarország közigazgatási határain belül található üzletében, vagy a Webshopban. (A Webshopban történő vásárlás esetén a ROSSMANN+ Kedvezménykártya használata azt jelenti, hogy a Résztvevő a Webshopba bejelentkezve úgy vásárol bármilyen terméket, hogy a vásárlás idején regisztrált ROSSMANN+ Kedvezménykártyával rendelkezik. A ROSSMANN+ Kedvezménykártya Webshopban történő igénybevételének módjáról az ÁSZF-ben tájékozódhat.)

d) A jelen Szabályzat rendelkezéseit a 4.5 pont szerint elfogadja.

e) A Nyereményjáték Időtartama alatt a valamelyik magyarországi ROSSMANN üzletben lebonyolított vásárlásról kapott számviteli bizonylaton szereplő egyedi vonalkód számsorozatot („Kód”) , illetve a Webshopon keresztül történt megrendelés esetén a megrendelésről kapott számla egyedi azonosítóját („Azonosító”) a Nyereményjáték lebonyolítására szolgáló, www.rossmann.hu/rossmanó címen elérhető microsite-on („Honlap”) - a 4.2 pontban foglaltak szerint a Nyereményjáték időtartama alatt - beküldi a Szervezőnek.

(Az a)-e) pontokban foglalt feltételeket teljesítő személyek külön-külön: „Résztvevő”, együttesen: „Résztvevők”).

3.2. A Nyereményjátékban történő részvétel önkéntes. A Nyereményjátékban valamennyi olyan vásárló részt vesz, aki a Nyereményjáték Időtartama alatt a 3.1. pontban rögzített feltételeket teljesíti. A Nyereményjátékban való részvétel a Résztvevők vonatkozásában fizetési kötelezettséggel, vagy egyéb hátrányos jogkövetkezményekkel nem jár, a részvétel kizárólag egy lehetőséget biztosít a Résztvevők számára, hogy az 5.2. pontban meghatározott Nyereményeket megnyerjék.

3.3. A Szervező továbbá jogosult arra, hogy az érintett Résztvevőt az 5.1 pontban meghatározott Sorsolásokból, illetve az 5.2 bekezdésben meghatározott Nyeremények megnyerésének lehetőségéből kizárja, amennyiben

a)     az érintett Résztvevő a ROSSMANN+ Programba, illetve a Rossmanó Babaprogramba történő regisztrációja során nem valós adatokat adott meg;

b)     az érintett Résztvevő az 5.1 pontban meghatározott Sorsolások eredményét tisztességtelen eszközökkel befolyásolta vagy próbálta befolyásolni;

c)     az érintett Résztvevő a Nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy a Szervező jóhírnevét sértse.

3.4. A Szervező általi jogszerű kizárás vonatkozásában az érintett Résztvevő nem jogosult semmilyen kifogással vagy kártérítési igénnyel élni a Szervezővel szemben, továbbá a Szabályzatnak ellentmondó, illetve tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevő köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet magatartásával összefüggésben a Szervezőnek okozott.

3.5.  A Szervező fenntartja magának a jogot továbbá arra, hogy a Nyereményjátékot, vagy annak bármely részét, elemét indokolás nélkül, bármely okból, bármikor egyoldalúan megszüntesse, illetve módosítsa. A Szervező a Nyereményjátéknak vagy az adott részének bármely okból való megszüntetéséről, illetve módosításáról a Résztvevőket minden esetben a www.rossmann.hu/rossmanó linken elérhető Honlapon tájékoztatja, azzal, hogy a Résztvevőket a tájékoztató közzétételét megelőzően már megnyert Nyeremények a jelen Szabályzatban foglaltak szerint megilletik.

4. A Nyereményjátékban történő részvétel – Kódok/Azonosítók feltöltése

4.1. A Résztvevők a ROSSMANN bármely magyarországi üzletében lebonyolított, bármilyen végösszegű vásárlást követően a vásárlás végösszegéről olyan bizonylatot kapnak kézhez, amelynek alján található a Kód, míg abban az esetben, ha a Webshopból vásárolnak – akár Mobil Applikáció útján is – úgy az érintett vásárlásról kapott számlán szerepelni fog az Azonosító.

4.2. Ahhoz, hogy a Résztvevő a Nyereményjátékban részt tudjon venni - és a részvétel 3.1 pontjának e) bekezdésében meghatározott feltételt teljesíteni tudja - a Nyereményjáték Időtartama alatt, a www.rossmann.hu/rossmanó linken elérhető Honlap „Kódfeltöltés” elnevezésű alpontja alatt be kell gépelnie, vagy a Kódot, vagy az Azonosítót és azt a „Beküldöm” gombra kattintással el kell küldenie a Szervezőnek.

4.3. A Kód, illetve az Azonosító 4.2 pont szerinti feltöltését követően a Résztvevő automatikusan részt vesz az 5.1 pont szerinti Sorsolásokon.

4.4. Egy Kódot/Azonosítót csak egy (1) alkalommal lehet érvényesen feltölteni, valamint a Nyereményjátékban való részvételhez elengedhetetlen, hogy az érintett Kód/Azonosító olyan vásárláshoz kapcsolódjon, amely vásárlás a Nyereményjáték időtartama alatt került lebonyolításra. Azonos Kód/Azonosító feltöltése esetén a Szervező csak a feltöltés időpontját tekintve elsőként beérkezett feltöltést fogadja el érvényesnek. Beérkezési időpont alatt a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor dokumentált feltöltési időpont értendő. Nincs akadálya annak azonban, hogy több különböző Kód/Azonosító kerüljön feltöltésre, ezzel a Résztvevő a Sorsolásokon növeli nyerési esélyét.

4.5. A Kód/Azonosító kizárólag a www.rossmann.hu/rossmanó linken elérhető Honlap „Kódfeltöltés” elnevezésű alpontja alatt küldhető el a Szervező részére, azt követően, hogy a Honlapon a Résztvevő ROSSMANN ID-jével belépett és a „Megismertem és elfogadom a Nyereményjáték szabályzatát, valamint adatkezelési tájékoztatóját és a szabályzatban foglaltakat tudomásul véve hozzájárulok a személyes adataim kezeléséhez.” szövegű jelölőnégyzetet bejelölte. Ennek megfelelően a Kód/Azonosító feltöltésének előfeltétele, hogy a Résztvevő:

a)    rendelkezzen ROSSMANN ID-vel, valamint ROSSMANN ID-jével a Honlapra bejelentkezzen; és

b)    a fentiek szerint elfogadja a Szabályzat rendelkezéseit és hozzájáruljon személyes adatainak kezeléséhez; és

c)    a megküldeni kívánt Kód/Azonosító olyan vásárláshoz kapcsolódjon, amely vásárlás a Nyereményjáték időtartama alatt került lebonyolításra és amely vásárlás során a ROSSMANN+ Kedvezménykártya használatra került (Webshopban történő vásárlás esetén a Résztvevő a Webshopba bejelentkezve vásárolt úgy, hogy a vásárlás idején rendelkezett regisztrált ROSSMANN+ Kedvezménykártyával.)

d)    a megküldésre a Nyereményjáték időtartama alatt kerüljön sor.

4.6. A Résztvevő minden elküldött Kód/Azonosító után visszaigazolást kap a Honlapon arról, hogy sikeres volt a kódfeltöltése.

4.7. Az egyértelműség kedvéért rögzítendő, hogy a ROSSMANN mobil applikációján keresztül lebonyolított Vásárlások, továbbá a ROSSMANN-üzlethálózat üzleteiben, vagy a Webshopon „vendég vásárlóként” (bejelentkezés nélkül, vagy a Webshopon, de a ROSSMANN+ Kedvezménykártya, illetve Rossmanó Babaprogram regisztráció nélkül lebonyolított Vásárlások tekintetében az érintett vásárló nem vesz részt a Nyereményjátékban.

4.8. Abban az esetben, ha a Résztvevő a ROSSMANN+ Program, vagy Rossmanó Babaprogram regisztrációját a Nyereményjáték Időtartama alatt, illetve az 5.1. pontban meghatározott Sorsolások időpontjáig megszünteti, úgy a regisztrációja törlésével egyidejűleg a Nyereményjátékból is törlésre kerül és nem fog részt venni az 5.1. pontban meghatározott Sorsolásokon.

4.9. A Résztvevő köteles a vásárlás során kapott, a Kódot tartalmazó bizonylatot a Nyereményjáték Időtartamát követő három hónapig ép, sérülésmentes állapotban megőrizni, oly módon, hogy a rajta szereplő vonalkód egyszersmind olvasható is maradjon, a nyereményre való jogosultság igazolása érdekében. A Kódot tartalmazó bizonylat akkor tekinthető ép, sérülésmentes állapotúnak, ha azon semmilyen sérülés nem található, illetve annak eredetiségével kapcsolatosan kétség nem merül fel. A Szervezőnek nem áll módjában pótolni a megrongálódott, elszakadt, elázott, valamint az ellopott, elvesztett, Kódot tartalmazó bizonylatot. (Az Azonosítók vonatkozásában az érintett Résztvevő személyét a ROSSMANN ellenőrizni tudja, így azzal kapcsolatban megőrzési kötelezettség a Résztvevőt nem terheli.)

4.10. A bármilyen módon hamisított vagy manipulált, illetve az olvashatatlan vagy hiányos számviteli bizonylat érvénytelennek minősül, és nem vesz részt a Nyereményjátékban.

5. Sorsolások, Nyeremények, Nyertesek

5.1.  Sorsolás

5.1.1. A Nyereményjáték időtartamát (2.1. pont) követően a Résztvevők között 2022. november 14. napján a Szervező által lebonyolított sorsolás keretében kerülnek kisorsolásra a Résztvevők által megnyerhető nyeremények („Sorsolás”).

5.1.2. A Sorsolás során a Szervező – kettő, a Sorsolás jogszerű lebonyolítását tanúsító alkalmazottja előtt – egy, a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes alkalmazás segítségével sorsolja ki a nyerteseket (a nyeremények nyertesei együttesen „Nyertesek”; külön-külön: „Nyertes”). A Sorsolásról a Szervező jegyzőkönyvet vesz fel.

5.1.3. A Sorsolás során a Nyertesek mellett kisorsolásra kerül egy-egy tartaléknyertes is (egyenként „Tartaléknyertes”, együtt „Tartaléknyertesek”). Amennyiben az érintett Nyertessel kapcsolatban a 6.1.4 pontban foglalt bármely körülmény felmerül, úgy az érintett Nyertes mellett kisorsolt Tartaléknyertes lép az eredeti Nyertes helyébe.

5.2. Nyeremények

5.2.1. A Nyereményjáték keretében a Szabályzat 5.1 pontjában meghatározott Sorsoláson:

a)     10 db 50.000 Ft értékű Babydream ajándékcsomag, illetve

b)     10 db 100.000 forinttal feltöltött Rossmann ajándékkártya kerül kisorsolásra.

(Az 5.2.1 pontban meghatározott nyeremények együttesen „Nyeremények”, külön-külön „Nyeremény”).

5.2.2. A Sorsoláson először az 5.2.1 pont a) alpontjában meghatározott Nyeremények Nyertesei és Tartaléknyertesei (olyan sorrendben, hogy előbb egymás után a Nyertesek, majd egymás után a Tartaléknyertesek), majd az 5.2.1 b) alpontban meghatározott Nyeremények Nyertesei és Tartaléknyertesei kerülnek kisorsolásra.

5.2.3. Az 5.2.1 b) pontban meghatározott ajándékkártyák használatával a Nyertesek – az ajándékkártya feltöltésétől számított tizenkettő (12) hónapig, de legalább 2023. október 1. napjáig – a ROSSMANN 1.2 pontban meghatározott üzleteiben, valamint Webshopjában akár egy alkalommal (egy összegben), akár több alkalommal (részletekben) az ajándékkártyán jóváírt összeg erejéig jogosultak vásárolni.

5.2.4. Az 5.2.1 b) pontban meghatározott ajándékkártyák megküldésekor a Szervező részletes, írásbeli tájékoztatót ad a Nyertesek számára az e Nyeremények felhasználásával kapcsolatos feltételek, valamint az e Nyeremények felhasználásának lehetséges módjaival kapcsolatban.

5.2.5. A Nyeremények átruházásával esetlegesen felmerülő bármilyen adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények jelen Szabályzatban meghatározott módon történő átadásán és az ehhez kapcsolódó esetleges adóvonzat kiegyenlítésén kívül további fizetési kötelezettség nem terheli, vele szemben a Résztvevők semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; a Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja.

5.2.6. A Nyeremények kizárólag az érintett Nyertesek által használhatók fel, azok át nem ruházhatók, valamint készpénzre nem válthatók.

6. Nyertesek értesítése, valamint a Nyeremények kiszállítása és átvétele

6.1. Nyertesek értesítése

6.1.1. A Szervező a Nyerteseket (Tartaléknyerteseket) a ROSSMANN+ Program regisztrációjuk során megadott e-mail címükre küldött e-mail útján értesíti („Értesítés”) a Nyereményükről.

6.1.2. A Nyertesek (Tartaléknyertesek) értesítésére a Sorsolásokat követő tíz (10) munkanapon belül kerül sor.

6.1.3. Az Értesítésben a Szervező felhívja a Nyertest (Tartaléknyertest), hogy válasz e-mailjükben az Értesítéstől számított legfeljebb tizennégy (14) napon belül küldjék meg a Nyereményük átadásához szükséges adataikat, így nevüket, telefonszámukat, lakcímüket, valamint egyértelmű nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy az általuk megnyert Nyereményre igényt tartanak, továbbá küldjék meg annak a bizonylatnak a másolatát, amelynek Kódja feltöltésével a Sorsoláson részt vettek és az adott Nyereményt megnyerték. (Az Azonosítók vonatkozásában az érintett Résztvevő személyét a ROSSMANN ellenőrizni tudja, így abban az esetben, ha Azonosító alapján került kisorsolásra az érintett Résztvevő, az Azonosító Résztvevő által történő igazolására nincs szükség.) A Szervező felhívja továbbá a Nyertesek (Tartaléknyertesek) figyelmét arra, hogy a válaszuk késedelme, elmaradása vagy teljes körűségének hiánya további mérlegelés nélkül a Nyereménytől való eleséshez vezet.

6.1.4. Amennyiben az érintett Nyertes

a)     az e-mailes Értesítésétől számított legfeljebb tizennégy (14) napon belül nem küldi meg a Szervező részére a szükséges adatait, valamint az érintett Kódot tartalmazó bizonylat másolatát teljeskörűen, vagy

b)     úgy nyilatkozik, hogy az általa megnyert Nyereményre nem tart igényt,

úgy az az adott Nyeremény vonatkozásában a Nyereményről történő lemondásnak minősül és az adott Nyeremény joga automatikusan átszáll a Tartaléknyertesre. A Résztvevő felelőssége, hogy az általa a Regisztráció keretében megadott e-mail címre beérkező, a Nyereményjátékkal kapcsolatos üzeneteket kellő időben figyelemmel kísérje; az ennek elmulasztásából eredő következmények kizárólag az érintett Résztvevőt terhelik. A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevő mulasztásából eredő következményekért, így különösen nem biztosít meghosszabbított határidőt a Résztvevők részére. A mulasztó eredeti Nyertes felé a Szervező a továbbiakban sem a Nyeremény átadására, sem egyéb igény kielégítésére nem köteles, az ehhez kapcsolódó felelősségét a Szervező kifejezetten kizárja.

6.1.5. Abban az esetben, ha a 6.1.4. pontban rögzített körülmények valamely Tartaléknyertes vonatkozásában merülnek fel, úgy a Szervező az érintett Nyeremény vonatkozásában ismételten sorsolást nem végez, az adott Nyeremény a Nyeremények közül törlésre kerül.

6.1.6. A ROSSMANN+ Program regisztráció során megadott e-mail címmel való visszaélésekből eredő vitákért, illetve igényekért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező továbbá kizárja a felelősségét a Résztvevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (így különösen, de nem kizárólagosan névelírásból, illetve hibás vagy érvénytelen cím megjelöléséből) eredő, a Résztvevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

6.2.  Nyeremények kiszállítása és átvétele

6.2.1. A Nyereményt a Szervező az adott Nyertesnek az Értesítés e-mailben történő visszaigazolásakor megadott, létező, valós és érvényes magyarországi címére futár útján továbbított csomagként („Csomag”) kézbesítteti. A Nyeremény kiszállításához és átadásához szükséges, a Résztvevő által a visszaigazolásban megadott személyes adatok közül a Résztvevő teljes nevét, szállítási címét és telefonszámát a Szervező az érintett Nyeremény kiszállításának és átadásának lebonyolítása céljából átadja a Csomagot kiszállító futárcég részére.

6.2.2. A Csomag kiszállítását végző kézbesítő a Csomagot a megjelölt szállítási címen jelenlévő személynek minden további azonosítás nélkül adja át. A Csomagnak nem a tényleges nyertes Résztvevő által történő átvétele esetén a tényleges nyertes Résztvevő semmilyen igényt, követelést nem érvényesíthet a Szervezővel szemben.

6.2.3. A Nyeremények kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

7. Vegyes rendelkezések

7.1. A Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdések, észrevételek, illetve esetleges panaszok a Szervező alábbi elérhetőségeire küldhetők:

a)     levelezési cím: 2225 Üllő, Zsaróka út 8.

b)     elektronikus elérhetőség: https://shop.rossmann.hu/customer-service

c)     telefonszám: 29/889-800

7.2. A Szervező a Nyereményjáték lebonyolítása során tekintettel van a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) rendelkezéseire.

7.3. A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk és a Szabályzat megtalálható a www.rossmann.hu/rossmanó linken elérhető Honlapon.

7.4. A Szabályzat és a Nyereményjáték vonatkozásában a magyar jog az irányadó.

7.5.  A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzat rendelkezéseit egyoldalúan módosítsa. A módosított Szabályzatot a Szervező előzetesen a www.rossmann.hu/rossmanó linken elérhető Honlapon teszi közzé.

7.6 A ROSSMANN+ Kedvezménykártyák jogszerű igénybevételt a Szervező bármikor ellenőrizheti. A Szervező jogosult a Nyereményprogramban történő részvételből kizárni azon Résztvevőket, akik bármely okból nem felelnek meg jelen Szabályzatban foglalt feltételeknek, vagy azok céljával nem összeegyeztethető, visszaélésszerű magatartást tanúsítanak. A kizárás következtében az érintett Résztvevő nem fog tudni részt venni az 5.1. pontban rögzített Sorsolásokon.

7.7. A Szervező, mint adatkezelő a Résztvevők egyes, a Nyereményjáték adminisztrációjához, Nyeremények átadásához elengedhetetlen, személyes adatait a Nyereményjáték lebonyolítása céljából, valamint az esetleges kapcsolódó jogi igények érvényesítésével összefüggő célokból kezeli. A Résztvevők a Nyereményjátékkal kapcsolatban megvalósuló adatkezelésekről a www.rossmann.hu/rossmanó linken elérhető részletes adatkezelési tájékoztató elolvasásával tájékozódhatnak.

 

Üllő, 2022. október 17.

 ROSSMANN Magyarország Kft.
Szervező

A webshop újra működik
A technikai problémát elhárítottuk, újra tudunk rendeléseket fogadni.